ساعت ۵ عصر امروز سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

توسط چهار نفر که مشخص نشده از نیروهای چه ارگانی بودند بازداشت و به مکان نامعلوم برده شد .

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت خودسرانه جعفر عظیم زاده، مسئولیت حفظ جان و سلامتی ایشان را بر عهده دولت جمهوری اسلامی میداند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah