امروز سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ ساعتی پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، مامورین نیروی انتظامی کلانتری ۱۱ فردیس کرج، پروین محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت و کلیه وسایل شخصی، لپ تاب و گوشی همراه وی را ضبط کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت دو نفر از هیات مدیره این اتحادیه، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها می باشد.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah