وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه یی اعلام کرد ناتان سیلز، هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم، به چند کشور اروپایی سفر می‌کند تا با مقام‌های این کشورها در خصوص حمایت رژیم ایران از تروریسم در اروپا مذاکره کند. در این بیانیه آمده است ناتان سیلز در این سفر ،درباره تروریسم مورد حمایت رژیم ایران در اروپا، تعقیب تروریست‌های خارجی و مبارزه با سفر تروریست‌ها مذاکره میکند.وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرده است: «رژیم ایران همچنان اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان است»
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah