«محمد گونئیلی» وکیل و دانشجوی وکالت در تهران که با همکاری یکی، دو فرد دیگر تصمیم گرفته بود پرونده قتل «زهرا نویدپور» را در دادگاه از مجاری قانونی پیگیری کند و در حال تنظیم یک شکایت نامه بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
هفته گذشته فرد ناشناسی از ملکان با آقای «گونئیلی» تماس گرفت و مدعی شد مدارکی در اختیار دارد که ثابت می‌کند‌ خانم «زهرا نویدپور» را نه آقای «سلمان خدادادی» بلکه سازمان اطلاعات سپاه ملکان به قتل رسانده و از برخی اسناد و مدارک عکس گرفته و در اختیار آقای «گونئیلی» قرار می‌دهد.
بر همین اساس، آقای «گونئیلی» به دلیل اهمیت این مدارک خطر را به جان خرید و روز چهارشنبه ۳ بهمن، از تهران عازم ملکان شد، اما روز پنجشنبه ۴ بهمن از طرف ارگان‌های اطلاعات سپاه ملکان دستگیر شده است.
روز جمعه ماموران لباس شخصی به آپارتمان این فعال حقوق بشر یورش برده و کتاب‌ها و لب‌تاب آقای گونئیلی را با خود برده‌اند.
مأموران گفته‌اند «محمد گونیلی» از ملکان به سازمان اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده است.
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah