به نوشته اشپیگل فرد مسئول این کانال مالی «پر فیشر» آلمانی و ۶۹ ساله است که پیشتر ریاست Commerzbank (کامرتس‌بانک) را بر عهده داشت. پر فیشر به مدت ۲۹ سال در مناصب مختلف این بانک فعالیت کرده بود.
🔻اشیگل نوشت که «میگوئل برگر» رئیس دپارتمان اقتصادی در وزارت خارجه آلمان، «ماریس گوردو مونتانیه» سفیر پیشین فرانسه در چین و «سایمون مگ‌دونالد» معاون امور خدمات دیپلماتیک وزارت خارجه انگلیس نمایندگان سه کشور در این سازوکار خواهند بود.
اشپیگل افزود: هم پر فیشر و هم دیگر افرادی که در این کانال مالی مشارکت دارند باید منتظر اقدامات آمریکا باشند. این افراد اگرچه از گذرنامه دیپلماتیک استفاده می‌کنند اما آمریکا و دیگر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می‌توانند مانع از ورود این افراد به خاک خود شوند.

پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah