صبح امروز پنج شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرد که در دادسرای فردیس کرج پس از کش و قوس هایی در میان شعبه های دادگاههای مختلف،
سند وثیقه سیصد میلیونی که ساعت ۸ صبح آماده شده بود نپذیرفتند و برای پروین محمد قرار بازداشت موقت یکماه صادر شد وی به زندان کچویی کرج منتقل و هم اکنون در این زندان می باشد.
اخبار تکمیلی چگونگی مراحل دادگاه امروز پروین محمدی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah