بهروز بوچانی که کتاب خود را با استفاده از تلفنش در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس نوشته بود، یکی از مهم‌ترین جوایز ادبی استرالیا را از آن خود کرد، اما از آنجا که او در بازداشتگاه جزیره مانوس به‌سرمی‌برد، نتوانست که این جایزه را به‌طور حضوری دریافت کند.
جمعه ۱۱ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah