روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ دادگاه تجدید نظر زندانی سیاسی سهیل عربی
توسط قاضی بابایی برگزار شد.
این دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده سازی در تیر ماه ۹۷ است که قاضی مقیسه او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و توهین به خامنه ای به ۵ سال زندان محکوم کرده بود. نسترن نعیمی، همسر سابق وی نیز توسط قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات و معاونت در جرم به تحمل ۱سال و نیم حبس محکوم شده بود.
زندانی سیاسی سهیل عربی در مهر ماه ۹۷ نیز توسط قاضی احمدزاده به سه سال حبس تعزیری و تبعید به برازجان محکوم شد. اتهام وی ارتباط با رسانه های خارجی و دادن بیانیه به خارج از زندان و خط دادن به مردم برای تظاهرات و اعتراض (دی ۹۶) اعلام شده بود.
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah