دزد یک انقلاب که پس از شانزده سال تبعید بر روی فرش خون ملت ایران بازگشت اما میلیونها ایرانی را روانه تبعید کرد!

خمینی که تا اوج گرفتن قیام مردم ایران علیه رژیم شاه جز مفت خوری کاری نمی کرد؛ ناگهان توسط رسانه های دولت های استعماری در بوق شد و به فرانسه منتقل گردید و خلا رهبری انقلاب توسط وی پر شد. بر اساس خاطرات ژیسکاردستن رئیس جمهور وقت فرانسه خمینی از حمایت رژیم شاه کاملا برخوردار بود و در باره امنیت وی به فرانسوی ها تاکید می شد.

خمینی یک فرصت طلب بود و همراه با وی فرصت طلبان سر سفره انقلاب جمع شده بودند. مردم گمان نکردند این پیرمرد به ظاهر مذهبی دیوی خون آشام باشد!

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah