ظاهرا اروپایی ها به یاری نظام پابگور آمده و می خواهند از زیر فشار تحریم های آمریکا نجاتش بدهند؛ اما در بیانیه سازوکار جدید اتحادیه اروپا موسوم به INSTEX شرطی قید شده که عملا این سازوکار را بی مصرف و بلا استفاده میکند مگر اینکه نظام لبی تر کند و جام زهری بزند! در غیر اینصورت صرفا یک ژست توخالی خواهد بود.
این بند از بيانيه فرانسه، انگليس و آلمان تاكيد دارد که رژیم ايران فورا همه عناصر اف. ای. تی. اف را بايد اجرا كند تا اين سازوكار قابل استفاده باشد.
یک دیپلمات لهستانی در این باره می گوید: ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا با ایران از هیچ اهمیتی برخوردار نیست، SPV فقط یک ژست نمادین برای حفظ وجهه اتحادیه اروپا است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷