صبح امروز شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ بر اثر برخورد سرویس دانش آموزان استثنایی بندر شرفخانه با یک وانت پیکان، ۸ نفر زخمی شدند.
۴ نفر از دانش آموزان به علت وخامت حالشان با اورژانس هوایی به بیمارستان تبریز منتقل شدند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah