به گزارش رادیو بین المللی فرانسه برخی از مهم‌ترین سندیکاهای فرانسوی با صدور بیانیه‌ای مشترک به دفاع از کارگران و کارمندانی برخاسته‌اند که در ایران تحت فشار قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند.

این اتحادیه‌های بزرگ خواهان آزادی همۀ معلمان بازداشت شده و احقاق حقوق همۀ فعالان ایرانی هستند و از روش‌های سرکوب و «اعتراف‌گیری» که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعمال شد، سخت انتقاد می‌کنند.
شنبه ۱۳ بهمن۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah