امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه۹۷ پیکر یک کولبر جوان کرد به نام «حسین بلخکانلو اقدام» در اطراف روستای یارم قیه ماکو توسط مردم کشف شده است.
به گزارش کولبرنیوز پس از انتقال پیکر این کولبر به پزشکی قانونی، علت مرگ وی ضرب و شتم عنوان شده است.
بی تردید قتل این کولبر توسط ماموران سرکوبگر رژیم بوده است و این روش دیگری از کشتار کولبران کرد است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah