دونالد ترامپ پایگاه عین الاسد را که پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در کنار مرز ایران است، یکی از مجهز ترین پایگاه‌های آمریکا نامیده است که بر تمامی خاورمیانه تسلط دارد و رژیم ایران را زیر نظر گرفته است.
🔹آمریکا روشن ساخت که مسوولیت تلاش برای هدف قرار دادن عین الاسد با موشکهای رژیم ایران، مستقیما برعهده تهران است.
دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah