امروز دوشنبه ۱۵بهمن ۹۷یک کنفرانس بین‌المللی در بروکسل به‌منظور بررسی تهدیدات روزافزون تروریسم دولتی رژیم ایران توسط مقامات پیشین، و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی مبارزه با تروریسم در سالن رزیدانس پالاس و با حضور نمایندگان رسانه‌های خبری بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس اطلاعات جدیدی در مورد فعالیتهای تروریستی رژیم ایران و همچنین راههای مقابله با تهدید رو به افزایش آن علیه کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah