تبریز

تجمع کارگران و کارکنان مجتمع تجاری -تفریحی آیسان
جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر تبریز، انروز سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷در اعتراض به پرداخت نشدن هفت ما حقوق اقدام به برگزاری تجمع کردند.

 

سومین دوراعتصاب کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان
کارگران اعتصابی شهرداری نزدیک به ۹ ماه است که حقوق نگرفته اند.
سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

photo_2019-02-05_14-04-39.jpg

ایلام

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین
غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در ایلام، امروز سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

photo_2019-02-05_14-05-11.jpg

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین درکرمانشاه
سه شنبه ۱۶ بهمن

photo_2019-02-05_14-05-52.jpg
تهران

تجمع غارت شدگان سکە ثامن جلو دادسرای عمومی
سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

 

 

 

تجمع کارگران شهرداری شهرستان چرداول
جمعی از کارگران شهرداری توحید واقع در شهرستان چرداول استان ایلام، در اعتراض به پنج ماه حقوق پرداخت نشده، تجمع کردند.
سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

 

photo_2019-02-05_15-47-48.jpg

تجمع جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی
امروز سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی پروژه های سپیدار ۲ و ۳ و سهیل، در اعتراض به تخلفات تعاونی مسکن خود، مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

photo_2019-02-05_15-47-44.jpg

تهران – تجمع اعتراضی اعضای تعاونی شرکت واحد روبروی ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۶بهمن ۹۷