این ایرانی مخالف کورش شهنا نام دارد و یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد که در رابطه با کنفرانس ورشو فعالیت می کرده اند. سه مرد نقاب دار که وی را مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده اند؛ وی را به اسم خوانده اند. به نوشته رویترز ارتباط این سه مرد مهاجم نقابدار با رژیم ایران میتواند روابط آلمان و اروپا را با رژیم ایران تیره تر کند. تردیدی نیست این سه مهاجم مزدوران رژیم ایران هستند و دولت و پلیس آلمان باید سریعا برای یافتن و دستگیری آنان اقدام کند.
سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah