پیشکسوتان و شاغلین
خواهران و برادران بزرگوار

فرهنگیان کرمانشاه در طی سال ۹۷ ، از پیشگامان مطالبه گری در سراسر ایران بودند.
تجمع اردیبهشت ۹۷ فرهنگیان که انعکاس بسیار گسترده یافت و بدنبال آن با اعلام تحصن های ماه‌های مهر و آبان، باز هم کرمانشاه در صف اول بود.
در ۲۸ آذر، پیشکسوتان بار دیگر با یک تجمع، در صدر حرکت مطالبه گری قرار گرفتند و سپس تجمع ۲۰ دی و ۴ بهمن را داشتیم که از طرف همین گروه اعلام شد.
قطعا قابل درک است که اگر همین اعتراضات برحق و قانونی طی این مدت نبود، چه بسا وضعیت از این هم بدتر می‌شد، یعنی اگر تلاش فرهنگیان مظلوم برای احقاق حقوق خود نبود، حتما که طرف های مربوط، اجحاف و ظلم بیشتری در حقمان روا می‌داشتند.
بنا داریم در ادامه‌ی مطالبات حق طلبانه‌ی خود، در روز پنج شنبه ۲ اسفند ( ساعت ۱۰ صبح )، بر اساس نظر سنجی در گروه، یک تجمع بزرگ برای اعلام مطالبات خود در مقابل اداره کل آ.پ استان داشته باشیم.
شرکت گسترده‌ی همه‌ی همکاران اعم از بازنشسته و شاغل، یک قدم ما را به مطالبات جهت منزلت و معیشت با کرامت نزدیک می‌کند.
منتظر حضور پرشور شما هستیم.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah