منوچهر کوکبی یکی از زندانیان بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم است که با یورش ماموران امنیتی به منزلش از ناحیه پا به شدت مجروح شد و با همان پاى مجروح بدون مداوا به زندان تهران بزرگ منتقل گردید.

اما پس از گذشت ده ماه از ضرب و شتم و بازداشت این زندانی ، به دلیل عدم رسیدگیهای پزشکی پای وی دچار عفونت شدید شده و بیم آن میرود که پای او را قطع کنند.
وی بعد از گرفتن مرخصی استعلاجی و با هزینه خود برای درمان اقدام کرد اما علی رغم رسیدگیهای بیشتر درمانی این زندانی را به زندان تهران بزرگ برگرداندند.
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah