محمدعلی جداری فروغی – وکیل جعفر عظیم زاده و پروین محمدی – ساعت دو
* نگرانی خانواده » پروین محمدی » …
* خواهر » پروین محمدی » در تماس تلفنی می گفت :
از چند روز پیش که » پروین محمدی » به زندان اوین منتقل شده هیچگونه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود نداشته است و خانواده نگران حال پروین هستند که بیماری » میگرن شدید » هم دارد …
گفتم : متاسفانه با من نیز ملاقات و تماس تلفنی نگرفته است … امیدوارم شرایطی فراهم آید که پروین محمدی بتواند با خانواده تلفنی در تماس باشند و رفع نگرانی شود …
* جعفر عظیم زاده با خانواده در تماس است و دیروز تلفنی با من هم صحبت کوتاهی داشت …
بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah