بنابه گزارش رسیده چهار تن از معلمان دیواندره در استان کردستان از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
این چهار معلم که سهیلا سعیدی، حمید آریانا ، اسعد اولیایی و عطا اسفندیاری نام دارند بجرم شرکت در تحصن سراسری فرهنگیان احضار و بازجویی شده اند.
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah