در هر دو نظام اصلا چیزی به نام زندانی سیاسی وجود نداشته ندارد!
شاه که حتی شکنجه را هم با چهره ای مضطرب حاشا می کرد!
در چنین نظامهایی گشایش سیاسی ممکن نیست و تنها زبان خشم توده های مردم را می فهمند و صدای انقلاب را زمانی می‌شنوند، که دیگر خیلی دیر شده است، و مردم در جوابشان می گویند توبه گرگ مرگ است!

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah