به باور آقای شاهرودی که مدتی را در بازداشت وزارت اطلاعات گذرانده و با ضمانت آزاد شده است‌. پاشنه آشیل این رژیم در همینجاست و پراکندگی نیروهای اپوزسیون به سود جمهوری اسلامی است.
ما به نوبه خود از اتحاد و همبستگی ملی بر اساس:
براندازی- جمهوریخواهی و استقرار یک حکومت مستقل و ملی و مردمی که به جدایی دین از دولت متعهد باشد حمایت می کنیم.
فراموش نکنیم پایه اصلی اتحاد نیرویی است که توان و نیرو و تشکیلات و امکانات و برنامه و استراتژی‌ برای محقق کردن براندازی را دارد.
این اتحاد باید با دیکتاتوری چه از نوع شاهی و چه شیخی خط قرمزی که رود خروشان خون شهیدان راه آزادی است داشته باشد.
پیش به سوی اتحاد برای براندازی نظام ضد ایرانی ولایت فقیه.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah