اعتصاب بازار قدیم مراغه
18 بهمن 97photo_2019-02-07_11-02-12

کرج

تجمع کارگران شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب مانده
امروز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷ کارگران شهرداری کرج دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود مقابل شهردای این شهرتجمع و اعتراض کردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-02-07_11-01-24.jpg
مشهد-گزارش تصویری از تجمع و اعتراض جمعی از غارت شدگان پدیده مقابل دفتر علم الهدی
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-02-07_11-01-21.jpg
قزوین تجمع معلمان آموزش و پرورش منطقه اسفراین
امروز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷ معلمان آموزش و پرورش منطقه اسفراین استان قزوین نسبت به وعده‌های دروغین تعاونی مسکن و عدم پاسخگویی و رسیدگی دستگاه قضایی این استان بعد از گذشت ۱۲ سال از وعده‌های پوچ در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند .
۱۸ بهمن ماه ۹۷

photo_2019-02-07_11-01-17.jpg

تجمع غارت شدگان پدیده مقابل دفتر آخوند علم الهدی در مشهد
پنج‌شنبه ۱۸بهمن