حسام الدین آشنا از مهره های امنیتی نظام و مشاور حسن روحانی فاش کرد که آرشیو صدا وسیما به کانال تلویزیونی «من وتو» فروخته شده است.
کانالی که در خدمت ارتجاع و استعمار است و مجریانش از مجیزگویان سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی سرکرده سپاه تروریستی قدس هستند.

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah