زندانی سیاسی تبعیدی، ارژنگ داوودی، در زندان مرکزی زاهدان، بیش از ۱۶ روز است که در بی خبری مطلق و سکوت رسانه ای در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام این زندانی سالخورده و بیمار در اعتراض به یک سال حبس در قرنطینه و در محیطی آلوده و غیربهداشتی و محروم از کلیه امکانات، دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای ارژنگ داوودی به طور غیرقانونی در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان در تبعید به سر می برد در حالیکه حکم تبعید وی مربوط به زندان زابل بوده است. زندان مرکزی زاهدان به کشتارگاه معروف است و توسط فردی به نام محمد خسروی، اداره می شود.
ارژنگ داوودی در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان به صورت تنبیهی محبوس است.

شنبه ۲۰ بهمن۹۷

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah