شمار زیادی از زنان زندان قرچک ورامین با وضعیت خشونت آمیزی به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز شنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۹۷ حدود ۴۰ نفر از زنان زندان قرچک ورامین در حالیکه سرشان با گونی پوشانده شده بود به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.
پس از حمله گارد زندان قرچک ورامین با استفاده از گاز فلفل و پرتاب گاز اشک‌آور به بند دربسته یک و دو این زندان، زنان زندانی برای خنثی کردن اثرات گار اشک‌آور اقدام به آتش زدن پتوها و تخت‌های خود کردند. آنها سپس در حیاط با مأموران گارد و مأموران زندان درگیر شدند. به دنبال این درگیری، مأموران با پوشاندن سرهای آنان با گونی٫ این زندانیان را به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل کردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah