به گزارش فعالین حقوق بشر در اهواز روزهای پنجشنبه و جمعه بهمن ۹۷؛ اداره اطلاعات اهواز با همكارى اطلاعات نيروى انتظامى شمارى از فعالان مدنی عرب ساكن شهر حميديه را بازداشت كرد.
اين بازداشت ها در روزهاى اخير و با حضور وزير اطلاعات سيد محمود علوى در منطقه وبا نزديك شدن سالگرد انقلاب ضد سلطنتی بهمن بی سابقه می باشد و حاکی از نگرانی رژیم از وضعیت انفجاری جامعه است.
بنا به این گزارش عصر روز جمعه ۱۸ بهمن ۹۷ مصطفی شاطر آل کثیر ۲۳ ساله متاهل از اهالی منطقه حمیدیه سفلی وسعید فاضل منابی ۳۱ ساله و متاهل از اهالى کوی کارگران حمیدیه و شمارى ديگر از فعالان اهوازى شهر حميديه توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.
بنا به اين گزارش،شاعر سلمان عبیات،شاعر شهاب صیاحی،احمد ساعدی،نبی ساعدی وعباس حجتی( ساعدى) كه همگى از اهالی شهر حميديه می باشند، در ۱۷ بهمن ۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند و روز پنجشنبه ۱۸ بهن برای تفهیم اتهام به دادگاه حمیدیه انتقال و بازپرس بدون صدور قرار وثیقه قرار بازداشت وانتقال به زندان مرکزی اهواز(زندان شیبان) را برایشان صادر کرد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah