افسر نگهبان به درخواست زندانیان به رسیدگی به وضع یک زن هم‌بند بدحال بی‌توجه ماند. اعتراض زندانیان گسترش یافت و به اعزام نیروهای گارد زندان شهر ری، شلیک گاز اشک‌آور و آتش‌سوزی در بندهای یک و دو زندان قرچک ورامین انجامید. و روز جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ حمله نیروهای گارد به زنان زندانی معترض ادامه یافت. فوری/زندانی قرچک: داریم خفه می شیم!
▪️: یاسان نوشته: «خواهرم داشت پشت تلفن زار زار گریه میکرد و می گفت گاردی ها دست و پا و سر خیلی از بچه ها رو شکستند، ما داریم از گاز اشک اور خفه میشیم که تلفن قطع شد.یکی دوساعت بعد دوستش تماس گرفت که خواهرت رو کتک زنان کشیدن و بردنش.
بی خبریم ازش…مادرم جلو زندان و هیچکی جواب نمیده
وضع مجروحان شورش زندان زنان در قرچک معلوم نیست
▪️ به گفته زندانیان تعداد زیادی زندانی #زندان_قرچک مجروح شده‌اند؛ مجروحینی که معلوم نیست به بیمارستان منتقل شده باشند. تلفن زندان چند ساعتی است که قطع شده است. امروز همچنین به زندانیان غذا هم داده نشده و به آنان اجازه نمی دهند که با خانواده‌های خود تماس بگیرند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah