خبرگزاری آسوشیتدپرس در یک گزارش خبری و تصویری که روزنامه دیلی میل انگلستان،فاکس نیوز، اتاواسیتیزن و … آن را روز گذشته، بازتاب دادند با عنوان «اپوزيسيون ايران در راهپيمايی پاريس برای تغيير رژيم ايران فراخوان ميدهد» نوشت:
در پاريس هزاران تن از هواداران اپوزيسيون تبعيدی راهپيمایی كردند و در چهلمين سالگرد سقوط رژيم سلطنتی به سرنگون حكومت مذهبی فراخوان دادند
🔻صفی از سخنرانان به راهپيمايی روز جمعه پيوستند. سياستمداران كنونی و پيشين فرانسه، يك نخست وزير سابق الجزاير و جرج صبرا از اپوزيسيون سوريه در پيشاپيش تظاهرات بودند.
🔻تدابير امنيتی در جريان راهپيمايی بسيار سخت بود. سال گذشته گردهمايی آنها توسط يك توطئه بمبگذاری هدف قرار گرفته بود.
تظاهركنندگان پوسترهای مريم رجوی رهبر شورای مل مقاومت ايران را در يك حركت اعتراضی در دست داشتند. جمعيت تصاوير مريم رجوی را تكان ميدادند.»
شنبه ۲۰ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah