رادیو فرانسه- با نزدیک شدن چهلمین سالگرد انقلاب در ایران، هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه ۹ فوریه / ۱۹ بهمن تحت مراقبتهای امنیتی شدید در پاریس راهپیمایی کردند و برای خاتمه بخشیدن به حکومت دینی در ایران و پروژه های موشکی آن فراخوان دادند. سیاستمداران پیشین و کنونی فرانسه، تعداد بسیاری از نمایندگان پارلمان و ﻣقامات سابق آمریکایی و اروپایی و نخست وزیر سابق الجزایر از جمله کسانی بودند که به تظاهرکنندگان پیوستند. برخی از آنها پیش از آغاز راهپیمایی سخنرانی کردند.
تظاهر کنندگان پرچم ایران و عکس های مسعود رجوی و مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران را در دست گرفته بودند.
شنبه ۲۰ بهمن ۹۷

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah