خبرگزاری بلومبرگ طی مقاله ای با عنوان ایران به انقلاب جدید نیاز دارد، نوشت:‌ «چهار دهه پیش، خمینی در تبعید، وعده های بسیاری داد. اما وقتی خود را ولی‌فقیه معرفی کرد تمام وعده هایش را زیر پا گذاشت. در سال ۶۷ اعدامهای گسترده‌ای صورت گرفت.این شقاوت به ایرانیانی که در خارج زندگی می‌کردند گسترش یافت. کمترین کاری که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌توانند بکنند این است که از مبارزه مردم ایران برای یک انقلاب دموکراتیک حمایت کنند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah