یک نوجوان بنام دانیال شیخه پور در سردشت خودکشی کرد. این خودکشی بە دلیل نبود امکانات و مشکلات اجتماعی از جمله سرکوب و فشارهای ناشی از مشکلات معیشتی خانواده وی در سردشت بوده است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah