مادر لطفی بعد از ۳۰ سال تلاش برای افشای جنایات رژیم، و زنده نگه داشتن خاوران
روزیکشنبه ۲۱بهمن درتهران چشم ازجهان فروبست .
مادرلطفی روایت کرده بود: پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش انوشیروان لطفی«راهی خاوران شدم، با دست خاکها را کنار زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانه تن پسرم بود دیگر ‌نمی‌خواستم بیشتر از این ببینم».
همچنین زنده یاد فروغ تاجبخش نخستین مواجه‌اش با گور دسته‌جمعی را این‌گونه روایت می‌کند:
« روز چهلم انوش شد. رفتیم و گل گذاشتیم. یک دفعه خواهر من گفت: اى واى این دست چیه اونجا افتاده؟ برگشتیم و نگاه کردیم و دیدیم بله دستى از خاک بیرون زده است. جوان‌ها را سطحى خاک کرده بودند. همه‌‌ زن‌ها داد زدند. فردى با خودش دوربین آورده بود، تا دید شرایط این طورى شده و مادرها داد مى‌زنند، عکس گرفت. خود من پیکر تعدادى از جوان‌ها را دیدم، جوانى که تیرى در پیشانى‌اش زده شده بود. بعد سریع، ماشین گشت آمد. دوربین را قایم کردند. بعدها شنیدم که یک روز صبح با پروژکتور آمده‌اند و عکس گرفته‌اند. اما سرى اول مربوط به همان روز بود که به دست کسانی که میخواستند ببینند رسید.»

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah