https://europa.blog/women-protests-in-iran/
مصاحبه زیر تحت عنوان «اعتراضات زنان در ایران» توسط مانل مسلمی در تاریخ ۹فوریه ۲۰۱۹ (۲۰بهمن ۱۳۹۷) در سایت اروپا بلاگ Europa.blog درج شد.
پاریس، ۸فوریه – اعتراض بزرگی توسط جامعه ایرانی که از بسیاری از شهرهای اروپایی آمده بودند برگزار شد تا همبستگی خود را با اعتراضات زنان در ایران و ادامه مبارزه آنها برای آزادی، عدالت و دموکراسی نشان بدهد. ما با خانم الهه ارج، نماینده كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ملاقات کردیم كه به پرسش های ما پاسخ داد.
س: خانم ارج، زنان چگونه در بهار ایران شرکت می کنند و نقش کلیدی آنها برای اجرای عدالت و آزادی چیست؟
ارج: در ایران، زنان در همه تظاهراتها حضور دارند. حضور قابل ملاحظه آنها در مطبوعات کم گزارش شده است. آنها به راهنماهایی تبدیل شده اند كه راه آزادی و استقامت را نشان می دهند. در خارج از کشور و همچنین در داخل، آنها همه جا هستند و نقش تعیین کننده ای به عنوان یک موتور محرک ایفا می کنند.
ما شاهد حضور گسترده زنان و دختران جوان در پاریس در ماه ژوئن و (امروز) برای حمایت از خواهران خود در ایران بودیم.
س: مشاغل آنها چیست و به چه شیوه ای از لحاظ سیاسی فعالیت می كنند؟
ارج: آنها در اکثر تجمعات اپوزیسیون حضور دارند، مثل برنامه ای که در ژوئن گذشته در ویل پنت برگزار شد، که دهها هزار ایرانی را در حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک، شورای ملی مقاومت ایران، گرد هم آورد.
در روز جمعه، ۸فوریه در پاریس، تعداد زیادی از زنان نیز در میدان Denfert-Rochereau (دانفر – روشرو) برای حمایت از قیامی که در ایران در جریان است آمده بودند كه خواستار تغییر رژیم و سیاست های سخت تر علیه ملاهای زن ستیز شدند.
موتور محرك اعتراضات
این زنان در ایران در میان معلمان، دانشجویان، پرستاران، غارت شدگان سپرده گذار اعتباری، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، مادران زندانیان سیاسی  و قربانیان اعدام هستند و این لیست ادامه دارد. همانطور كه شكایتهایشان نیز ادامه دارد. آنها در خیابان ها راهپیمایی می کنند، در مقابل بانک ها، وزارتخانه ها و مجلس آخوندها تظاهرات می کنند. آنها هر جا که می توانند جمع می شوند. زنان ایرانی از ۲۰مارس ۲۰۱۸ (آغاز سال ایرانی) تا پایان دسامبر ۲۰۱۸در ۸۵۰اعتراض شرکت کرده اند.
آنها کابوس بانک های اعتباری وابسته به سپاه پاسداران هستند که پس اندازهای آنها را به غارت برده اند. آنها به طور منظم مؤسسه اعتباری كاسپین را در تمام شهرها مورد تهاجم قرار می دهند، و به طور گسترده به درب های ورودی مؤسسات غارتگر تخم مرغ و رنگ می پاشند و شعار می دهند، «یك اختلاس كم بشه، مشکل ما حل می شه»، «بانک ها غارت می کنند، دولت حمایت می کند.»
س: نقش زنان ایرانی در خط مقدم سیاست چیست تا وضعیت موجود تغییر كند؟
ارج: زنان ایرانی در جریان چرخش سیاسی اعتراضات ایران که در پایان دسامبر۲۰۱۷- اوایل ژانویه۲۰۱۸ شعله ور شد، بسیار شجاع بودند. در واقع یک زن شجاع اولین کسی بود که رو در روی پلیس ضد شورش فریاد زد، «مرگ بر خامنه ای.» به گفته معاون وزیر اطلاعات علی ربیعی، این شعار مانند آتش به بیش از ۱۴۰شهر در سراسر کشور گسترش یافت. دانشجویان در تهران فریاد زدند، «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمام است ماجرا» و تمام جناح های رژیم را در یک سبد استبدادی قرار دادند. در این قیام، زنان از دیگران خواستند تا به تظاهرات بپیوندند، آنها شجاعت را گسترش دادند و الهام بخش كسانی بودند كه می ترسیدند. آنها اولین کسانی بودند که شعارهایی دادند که باعث برخاستن جمعیت شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah