فرهنگیان شجاع
همکاران بزرگوار
پیشکسوتان و شاغلین
خواهران و برادران گرامی
روز ۲۵ بهمن ۹۷ ، روز اتحاد فرهنگیان سراسر کشور است که در تجمع ۸ استان، تجلی می‌یابد.
بی تردید حرکت مطالبه گرانه‌ی فرهنگیان سراسر ایران در روز ۲۵ بهمن، گام بلندی به سوی احقاق حقوق فرهنگیان مظلوم است.
با شرکت در این نمایش اتحاد سراسری فرهنگیان، عزم راسخ خود را برای استیفاء حقوق ضایع شده‌ی فرهنگیان ایران نشان دهیم.
پیروز باشید .

ساعت ۱۰ بامداد، در برابر اداره کل‌های آموزش و پرورش درهشت استان کشور

 

photo_2019-02-10_19-12-43.jpg