رشت

تجمع اعتراضی سپرده گذاران غارت شده موسسه کاسپین مقابل شعبه سر پرستی
۲۱بهمن۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه
کارگران شهرداری کرمانشاه، روزیکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ در اعتراض به دریافت نکردن ۸ ماه اضافه کاری و ۴ ماه حقوق کامل در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

photo_2019-02-10_21-47-25.jpg

 

تجمع و اعتراض رانندگان تاکسی بیسیمی مقابل سازمان تاکسیرانی

امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷ ده‌ها تن از تاکسی‌داران بیسیم تهران با تجمع در مقابل سازمان تاکسیرانی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت ‌شان خواستار خروج از تاکسی بیسیم تهران شدند.

photo_2019-02-10_21-51-31.jpg

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان وارد پنجمین روز خود شده است

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان، امروز یکشنبه ۲۱ بهمن۹۷ وارد پنجمین روز خود شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا این کارگران در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه وعدم برخورداری از بیمه اعتصاب کرده اند. سیمان صوفیان در ۵ کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان شرقی، قرار دارد.

photo_2019-02-10_21-52-40.jpg