وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه ۲۰ بهمن ۹۷ در پاسخ به پرسش ایرانیان در باره حضور و اقامت فرزندان سران جمهوری اسلامی در آمریکا گفت:«همان کسانی که مشغول نابود کردن زندگی عادی مردم ایران در سرتاسر کشور هستند، فرزندانشان را به خارج می‌فرستند. رهبران جمهوری اسلامی پول شما را گرفته‌اند و بچه‌های خود را به خارج می‌فرستند تا درس بخوانند، خرید کنند و از مزایا و آزادی‌هایی که ما در ایالات متحده داریم استفاده کنند. زیرا آنها می‌دانند که کشورشان برای خودی‌هایشان به اندازه کافی خوب نیست.»
او گفت:« آنها ثروتمند هستند و ثروت شما را دزدیده‌اند و از طریق فساد پول شما را گرفته‌اند. به گونه‌ای که به مردم خوب و زحمتکش ایران لطمه زده‌اند. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. این موضوع برای ما هم نگران‌کننده است که آنها خانواده‌هایشان را به خارج می‌فرستند. برای ما نگران کننده نیست، اما برای ایران نگران‌کننده است.»