سایت ساندی اكسپرس
به قلم ویكی اولیفانت
در پاریس هزاران ایرانی به مناسبت ۴۰ امین سالگرد قیام ایران كه حكومت سلطنتی كشور را سرنگون كرد، تجمع كرده و راهپیمایی كردند. این تظاهرات قدرتمند از خیابانهای پاریس عبور كرد با ریتمهای طبلها كه در عین اینكه تظاهرات كنندگان شعارهای قوی علیه رژیم ایران سر میدادند، به صدا در می آمدند. معترضین به جامعه جهانی فراخوان میدادند كه الان اقدام كنند و جنایتها در تهران را پایان دهند – ولی این اروپا بود كه قویا محكوم میشد چرا كه تظاهرات كنندگان بخاطر موضع قوی رئیس جمهور آمریكا دونالد ترامپ علیه رژیم از وی حمایت میكردند.
اتحادیه اروپا باید سیاست مماشات خود را متوقف كند و به جای آخوندها از مقاومت ایران حمایت كند.
مماشات فقط آخوندها را تشویق میكند كه جنایتهای بیشتری در ایران و تروریسم بیشتری در اروپا مرتكب شوند.
اتحادیه اروپا باید تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لیست سیاه تروریستی خود قرار دهد.“

بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah