حسن نصرالله که دبیرکل گروه حزب‌الله وابسته به رژیم ایران و نان خور این رژیم است، در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه آخوندها در سفرش به لبنان گفت: «کمک‌های ایران به پیروزی در بیش از یک عرصه منجر شده و من امیدوارم ایران با وجود فشارهایی که بر این کشور وارد می‌شود، به کمک‌های خود ادامه دهد».

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah