مادر لطفی جزو کسانی بود که برای نخستین بار پرده از راز جنایت بزرگ اعدام های سیاسی در دهه ۶۰ و دفن دسته جمعی اعدام شده ها برداشتند و با ارسال عکس‌هایی از گورهای جمعی خاوران به نشریات خارج از کشور، خبر این جنایت مخوف را آشکار کردند.
خود مادر لطفی در اتفاقی تاثر برانگیز درباره فرزند خود می گوید که پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش – انوشیروان لطفی- «راهی خاوران شدم، با دست خاکها را کنار زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانه تن پسرم بود دیگر نمی‌خواستم بیشتر از این ببینم».
از آن پس مادر لطفی به نماد خاوران و حق‌خواهی و عدالت‌طلبی مادران خاوران بدل شد. او در برگزاری مراسم سالگردها، در خبررسانی به رسانه‌های خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشر همیشه در صف اول بود.

 

سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah