تهران

تجمع و اعتراض مشتریان خشمگین کرمان موتور مقابل وزارت صنعت امروز سه شنبه ٢٣بهمن ماه ۹۷
مشتریان کرمان موتور به دلیل بی توجھی بە قطعی بودن قیمت قراردادهایشان تجمع کردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

فیلمی دیگر از تجمع مشتریان کرمان موتور
علت تجمع مردم این‌که شرکت کرمان موتور در قراردادهای خود با مردم تخلف کرده و مبلغ ۳۲ میلیون تومان درخواست وجه اضافه کرده، در اعتراض به ابن موضوع مردم در برابر وزارت صمت تجمع کردند.
با شعار :»دزد کیه؟کرمان موتور»
سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷

کرمانشاه

تجمع غارت شدگان کاسپین
باشعار:» دزدی با مجوز ملت ندیده هرگز
فریاد یا محمدا نمیرسن به داد ما»
سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷

 

تهران

تجمع اعتراضی گروهی از مالباختگان پروژه سوهانک مقابل ساختمان اصلی مجلس
سه سنبه ۲۳بهمن

 

photo_2019-02-12_20-24-55