این جوامع به حمایت از شورای ملی مقاومت ایران که یک ائتلاف سیاسی است، فراخوان داده اند.
در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برابر با ۱۳ و ۱۴ فوریه
صدای مردم ایران باشیم.

#PolandSummit
#WarsawSummit
#Iran