این خانه در تورنتو به ارزش ۷ میلیون دلار می باشد که توسط پلیس توقیف شده است.
روز گذشته رسانه های کانادا از متلاشی شدن یک شبکه پولشویی خبر دادند که تعدادی ایرانی از اعضای این شبکه می باشند.
این شبکه از طریق ارتباطات غیر رسمی در ایران، امارات، لبنان ، چین و آمریکا پولشویی می کرده است.
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah