روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷ رسانه های کانادا گزارش دادند که با اقدامات پلیس در اونتاریو و کبک، ۱۷ نفر صبح روز دوشنبه ۲۲ بهمن، بازداشت و بیش از ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار توقیف شده است.
شبکه سی.بی.سی کانادا اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیان‌نیک ۵۶ ساله، تانیا گرامیان‌نیک ۲۸ ساله، سحر شجاعی ۴۵ ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ ساله، شبنم منصوری ۳۸ ساله عنوان کرده است که در اونتاریو بوده اند. مقامات کانادایی می‌گویند این شبکه از طریق ارتباطات غیررسمی در ایران، امارات، لبنان، چین و آمریکا اقدام به پولشویی می کرده است.
به گفته مقامات کانادایی پس از پولشویی، منابع مالی به کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک که از آنجا مواد مخدر به خارج صادر می‌شود، بازگردانده می شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah