تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷، جمعی از کارگران روغن نباتی جهان در پی محقق نشدن خواسته های خود مقابل استانداری زنجان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
یکی از کارگران گفت: مشکلات روغن نباتی جهان به قوت خود باقی است و کارفرما هیچ اقدام مثبتی برای ادامه روند تولید علارغم مهیا بودن شرایط آن صورت نداده است.

وی افزود: یک سال است همه مسئولان وعده پیگیری می دهند؛ اما عمل نمی کنند. ۵ ماه معوقات حقوقی، مشکلات بیمه کارگران که ماه ها پرداخت آن به تاخیر افتاده و تامین مواد اولیه همچنان گریبانگیر این مجموعه است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah