وزارت امور خارجه لهستان در حساب توییتری خود در جواب ظریف نوشت: لهستان هر نوعی از تروریزم را محکوم می‌کند. واکنش به حمله خاش نیز تفاوتی ندارد. نه به خشونت! امروز در ورشو تروریستی حضور ندارد، دموکراسی است و آزادی و بیان همبستگی!
جواد ظریف از تجمع ایرانیان در مقابل محل کنفرانس ورشو دچار ترس شده و این جواب را دریافت نموده است.
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah