توییتر، حساب کاربری خامنه ای را به حالت تعلیق در آورده تا توئیتش را در رابطه با فتوای کشتن «سلمان رشدی» که توسط خمینی صادر شده بود، پاک کند.
این توئیت به دلیل نقض قوانین توییتر( ترویج خشونت و ترور) باید حذف شود.
این توئیت مصداق بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم است.
شنبه ۲۷ بهمن۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah