یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ارتباط با اتهامات دریافت رشوه به میزان ۱۰۰ هزار دلار برای کمک به شرکت «ام‌تی‌ان» برای کار در ایران دستگیر شده است.
پلیس آفریقای جنوبی گفته سالوجی پس از دریافت رشوه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار دلار به شرکت ام‌تی‌ان کمک کرده تا در مناقصه‌ای برای کسب مجوز فعالیت ۱۵ ساله در ایران، برنده شود.
گفته می‌شود این قرارداد، ۳۱.۶ میلیارد دلار ارزش داشته و به ام‌تی‌ان کمک کرده شرکت «ترک‌سل» را کنار بزند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah