به نوشته رسانه های حکومتی آن لینده وزیر تجارت سوئد سخنران جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در سفارت آخوندها در سوئد بوده است.
وی از حزب سوسیال دموکرات سوئد است و معمولا مقامهای این کشور تلاش می کنند این لاس زدن ها را بپوشانند اما چون رژیم منزوی ایران نیازمند است آن را بر ملا می کند.
یکی از اهداف کنفرانس ورشو فشار آوردن به اروپایی ها برای پایان دادن به معامله و مماشات با رژیم ایران به بهانه حفظ برجام بود.
شنبه ۲۷ بهمن۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah